Please follow and like us:
Pin Share

Tym razem publikuję w nieco innym temacie – z dziedziny logopedii. Poniżej zamieszczam grę oraz instrukcję do niej. W grze zadaniem dziecka jest nazwać przedmiot znajdujący się na obrazku, rozpoznać czy w danym wyrazie występuje dźwięk „cz” czy „c” oraz „wbić” piłkę do odpowiedniej bramki (położyć obrazek na odpowiedniej bramce). Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje punkt. Wygrywa uczeń, który zdobędzie większą liczbę punktów.

Grę opracowałam w oparciu o materiały graficzne opublikowane na stronie: www.freepik.com, a zamieszczone głównie przez: Freepik, macrovector oraz innych autorów: vectorpocket, starline, jcomp, dashu83, pch.vector, brgfx, Jannoon028, vectorpouch.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.