Please follow and like us:
Pin Share

Każdy nauczyciel szuka od czasu do czasu czegoś co uatrakcyjni jego lekcje, czegoś co nie kosztuje kroci i czego przygotowanie nie zajmuje zbyt dużo czasu. Odpowiedzią na te potrzeby są drewniane patyczki do lodów. Można je kupić za zaledwie kilka złotych na Allegro, a wykorzystać do wielu zabaw lub aktywności na lekcji. Oto moje sposoby wykorzystania patyczków na lekcji języka angielskiego.

PATYCZKI Z IMIONAMI I NAZWISKAMI MOICH UCZNIÓW

Masz zwyczaj pytać wciąż tych samych uczniów?? – Wielu z nas to robi, często nieświadomie. Jednak jest na to metoda! Aby tego uniknąć stosuj patyczki z imionami i nazwiskami swoich uczniów.

Można je wykorzystać do losowania uczniów do odpowiedzi ustnej lub w trakcie pracy na lekcji sprawdzając zadanie. Uczeń nie jest w stanie przewidzieć kogo wylosuje nauczyciel co motywuje go do wykonania zadania.

GRA „KABOOM”

Na patyczkach wypisuję słowa z przerobionego przez nas rozdziału. Na co czwartym patyczku umieszczam napis „Kaboom”. Uczniowie losują patyczek i tłumaczą wylosowane słówko na język polski. Jeśli odpowiedź jest poprawna uczeń zdobywa punkt i zachowuje patyczek. Jeśli jednak na wylosowanym patyczku znajduje się napis „Kaboom” uczeń traci wszystkie wcześniej zdobyte punkty i patyczki. Gra dostarcza wielu emocji, gdyż liczy się nie tylko wiedza ale i szczęście co pozwala wykazać się również słabszym uczniom.

Zamiast tłumaczenia słów można kazać uczniom ułożyć zdanie z wylosowanym słowem, tak aby oddawało ono jego znaczenie.

„CREATE A STORY”

Uczniowie losują kilka patyczków z wyrazami – muszą ich użyć układając spójną historyjkę.

TABOO

Na patyczkach zapisujemy słownictwo, które chcemy powtórzyć. Uczniowie losują patyczek i odczytują zapisane na nim słowo. Następnie starają się je jak najdokładniej opisać, tak aby pozostali koledzy byli w stanie odgadnąć jego znaczenie. Można w tą grę grać drużynowo, całą klasą lub w małych grupkach.

PATYCZKI Z PYTANIAMI – ĆWICZENIE MÓWIENIA

Stworzyłam również pokaźną kolekcję patyczków z pytaniami, które wykorzystuję do ćwiczenia krótkich wypowiedzi ustnych. Uczniowie pracują w kilkuosobowych grupach, losują pytanie i na nie odpowiadają. Pozostałe osoby z grupy wysłuchują wypowiedzi ucznia i oceniają jej zgodność z pytaniem i  przydzielają uczniowi odpowiednią liczbę punktów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.